เราไม่ทิ้งกัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ ผู้ประกอบการภายใน อมตะ จำนวน 14 บริษัท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เราไม่ทิ้งกัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ ผู้ประกอบการภายใน อมตะ จำนวน 14 บริษัท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงงบประมาณรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่ชุมชน ซอย 57 หมู่ที่ 5 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนเป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อให้แก่กลุ่มคนใกล้ชิด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการสั่งปิดพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
โดยการส่งมอบครั้งนี้มี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางทราย นางพิมพากานต์ ช่วยชูทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลบางทราย ร่วมรับมอบ ปราโมทย์/รายงาน

Related posts