สระแก้ว-ชาวสระแก้วแห่ออกมาฉกวัคชินวันแรกครึกคัก

สระแก้ว-ชาวสระแก้วแห่ออกมาฉกวัคชินวันแรกครึกคัก

*****เมื่อเวลา 10.00 – 11.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนโควิด ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศโดยมีนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้วเขต 3 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล จนท.สาธารณสุข และ อสม.

วันนี้ (7 มิย.64) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน “ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ” พร้อมด้วยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

*****นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง จังหวัดสระแก้วได้ให้ความสำคัญและร่วมกันกำหนดมาตรการให้บริการวัคซีนกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิต ประกอบกับการฉีดวัคซีนในคนจำนวนมากให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนได้ด้วย จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 มาทั้งหมด 18,500 โดสและได้จัดสรรให้ตามยอดจองของแต่ละอำเภอ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” เอาไว้ โดยได้นัดหมายให้มาฉีดตามจุดบริการต่างๆ จำนวน 18 จุดฉีด สำหรับกลุ่มเปราะบางดังกล่าวจังหวัดสระแก้วมียอดจองวัคซีนเดือนมิถุนายน จำนวน 14,213 โดส เดือนกรกฏาคม จำนวน 78,695 โดส รวมยอดจองทั้งหมด 92,908 โดส จังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการฉีดอยู่ที่ 10,000 โดสต่อวัน สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนสามารถติดต่อได้ที่ อสม.หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน และสายด่วนของโรงพยาบาลใกล้บ้าน

*****ในขณะวันเดียวกัน นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนโควิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมีการจัดระเบียนให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการดังกล่าว

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts