“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงสถานบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย”

“พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงสถานบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย”


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายนพรัตน์ สนสิน ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาเทสโก้โลตัส สิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงสถานบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Related posts