ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี มาฉีดวัคซีนวันแรกคึกคัก

ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี มาฉีดวัคซีนวันแรกคึกคัก


วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรก มี ผู้มาฉีดวัคซีนเข็มสอง ผู้สูงอายุ-กลุ่ม 7 โรคประจำตัว ทยอยกันมาฉีดวัคซีนตามลำดับคิวอย่างคึกคัก ผู้ที่ได้รับวัคซีนรอบนี้ เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน App หมอพร้อม และจองโดยตรงกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้มาฉีดวัคซีนชิโนแวค เข็มที่สอง จำนวน 32 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จำนวน 556 คน
สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอแนะนำให้มาก่อนเวลานัดฉีด ในแอปหมอพร้อม ครึ่งชั่วโมง เนื่องจากระบบแอปหมอพร้อม จะระบุเวลาในการฉีดชั่วโมงละ 75 คน ซึ่งในวันนี้ทาง โรงพยาบาล สามารถบริการได้ ชั่วโมงละ 85 คน เพื่อไม่ให้คนหนาแน่นเกินไป ทั้ง 8 ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

Related posts