มทบ 37 นำกำลัง 3 ฝ่ายตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกัน covid 19 แพร่ระบาด

มทบ 37 นำกำลัง 3 ฝ่ายตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกัน covid 19 แพร่ระบาด

เมื่อ 10.30 น. 7 มิ.ย 64 มทบ.37 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ สห.จาก ร้อย สห.มทบ. 37 ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจร่วม 3 ฝ่าย
โดย รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37
เป็นประธานในการปล่อยแถวและร่วมออก
ตรวจโรงงาน สถานประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
1 .โรงงานส้ม บ้านแหลว ตำบลแม่จัน
2. โรงงานแม่จันคอนกรีต ทวีภัณฑ์ ตำบลแม่จัน
การปฏิบัติได้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวทั้ง 2 แห่ง
รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Related posts