อบต.บ่อวิน ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมเอนกประสงค์

อบต.บ่อวิน ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่
ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมเอนกประสงค์

อบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ โดยมีนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทางครอบครัวผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา เหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 11 พ.ค.64 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด 19 ครอบครัว ส่วนมากจะได้รับความเสียหายเป็น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งในการประชุมในวันนี้ จะพิจารณาตามลำดับว่าแต่ละครอบครัว จะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละเท่าไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts