พังงา-คิกออฟฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนนิก้าให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวแบบไม่ต้องลุกจากที่นั่ง พบพังงายอดจองรับวัคซีนสูงสุดในภาคใต้ตอนบน

พังงา-คิกออฟฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนนิก้าให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวแบบไม่ต้องลุกจากที่นั่ง พบพังงายอดจองรับวัคซีนสูงสุดในภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพังงา อ.เมืองพังงา พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดกับโรงพยาบาลพังงาต่างมาเข้าคิวกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อสม. จิตอาสา ต่างคอยอำนวยความสะดวกในการจัดคิวให้ โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกันเปิดการ Kick Off ฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตามที่รัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติ

    ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้ผู้มารับวัคซีนเป็นอย่างมากเพราะหลังจากรับบัตรคิวแล้วเข้าไปนั่งที่เก้าอี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้บริการแบบเคลื่อนที่เข้าหาผู้รับวัคซีนทุกคนตั้งแต่ซักประวัติ ตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีน รอดูอาการและรับใบนัดฉีดเข็มที่2 ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้เข้ารับวัคซีนจำนวนกว่า300 คนเป็นอย่างมาก

นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เห็นชอบการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Astra Zeneca) รอบ 2.4 แสนโด๊สและรอบ1.8 ล้านโด๊ส เพื่อ KicK Off ปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดในกลุ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 2 ชนิด คือ Astra Zeneca จำนวน 18,500 โด๊ส และ Sinovac 4,616 โด๊ส คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 Astra Zeneca ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งในจังหวัดพังงามีกลุ่มเป้าหมายกว่า 5 หมื่นคน และกำหนดให้ฉีด Sinovac ในกลุ่มบุคลากรด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่างๆ กลุ่มคนที่ต้องเดินทาง ข้ามจังหวัด ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ประชากรในจังหวัดและประชากรแฝงที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด อย่างน้อยร้อยละ 70 หรือ 200,437 คน จากข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดของ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน พบว่าคนพังงาลงชื่อจองฉีดวัคซีนสูงที่สุด เป็นจำนวน 166,116 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ท้องถิ่น อสม. และสถานบริการสาธารณสุข ร่วมกันสำรวจและลงทะเบียนในครั้งนี้ และตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนเมื่อ 5 เมษายน 2564 ถึงเดือนนี้ คนพังงาได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 17.63 ของเป้าหมาย

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts