ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดป้องกันโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดป้องกันโรคโควิด-19


วันนี้( 7 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีศักยภาพรองรับการฉีดวัคซีนได้ 600 คนต่อวัน ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญ พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา (Covid 19) ให้ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมด้วย

 

Related posts