เชียงราย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 7 โรค

เชียงราย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 7 โรค
ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

วันที่ 7 มิ.ย.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การฉีดวัคซีน Covid – 19 จังหวัดเชียงราย สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 7 โรค โดยมีนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารสุขออกให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย โดยห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 1 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดเชียงราย เป็นจุดหลักในการฉีดวัคซีน จำนวน 900 ราย นอกจากนี้ยังให้บริการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 17 อำเภอ ตั้งเป้าหมายวันนี้ 6,000 ราย

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ควบคู่กับมาตรการอื่นๆเพื่อลดความรุนแรงของโรค รวมถึงการเสียชีวิต ขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนกัน ทางทีมแพทย์มีความพร้อมมากที่จะให้บริการฉีดวัคซีน เราต้องการฉีดให้ได้มากที่สุด เมื่อได้รับการจัดสรรรอบใหม่มาก็จะดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุด โดยผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ได้ที่เว็บไซต์ “โฮงยาไทยพร้อม” เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
///////////////////////

Related posts