แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ชิดอ๊อฟฉีดวัคซีนโควิด 2019

แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ชิดอ๊อฟฉีดวัคซีนโควิด 2019

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ชิดอ๊อฟฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019 )พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์ เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ณ ศูนย์ออกกำลังกาย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวดแม่ฮ่องสอน

โดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มีประชาชนต่างทยอยกันเดินทางมายังสถานที่ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดเตรียมไว้ ก็คือ ศูนย์ออกกำลังกาย การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยิ่งใกล้เวลาเปิดประชาชนยิ่งหนาแน่น ทำให้เกิดการสับสนวุ่นวายขึ้นบางช่วงบางตอน เนื่องจากชาวบ้านบางคนไม่ได้ดูใบนัดของทางโรงพยาบาลตามเวลานัดหมายโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาก่อนเวลาเพราะเกรงว่าจะรอนาน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดลำดับใหม่ตามเวลานัดหมายแล้วเดินเข้ารับบัตรคิวครั้งละ 10 คน

หลังจากรับบัตรคิวแล้ว เข้าขั้นตอนตรวจวัดความดันโลหิต สอบสวนโรค จากทางเจ้าหน้าที่ แล้วเข้ารับการฉีดวัคซีน Astrazeneca เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความต้องการ หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ.ส.อ.ถวัลย์ ยังโหมด อดีตทหารเสือราชินีรุ่นแรก กล่าวว่า ผมฉีดเรียบร้อยแล้ว ปกติดี ไม่มีอาการใดๆเลย จึงเรียนถึงพ่อแม่พี่น้องแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดก็รีบๆครับ ส่วนคนอื่นๆก็เช่นกัน ในขณะที่เฝ้าดูอาการก็ปกติดีทุกคน

ทางด้าน นายแพทย์ เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับวัคซีนในล๊อตแรก 3,600 โดส ในเวลาต่อไปทางรัฐบาลคงจะส่งตามมา สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราได้สำรวจโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรวมแล้วมีประมาณ 47,0000 คน เท่ากับจะใช้วัคซีนประมาณ 5,000 โดส สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องหว่งครับคงได้รับวัคซีนทั่วทุกคน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts