บรรยากาศสุดคึกคักช่วงเช้ามั่นใจให้ประชาชนไว้ก่อน ที่อําเภอคลองใหญ่กำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19

ข่าว/ บรรยากาศสุดคึกคักช่วงเช้ามั่นใจให้ประชาชนไว้ก่อน ที่อําเภอคลองใหญ่กำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันนี้ วันแรกของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุและครู ในวันที่ 7 -8 มิถุนายน 2564 กําหนดฉีดวัคซีนเพียง 2 วัน ซึ่งเป็นการ Kickoff การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ และครู พร้อมด้วยผู้ป่วยเรื้อรัง 7โรค แต่เนื่องด้วยทาง อําเภอคลองใหญ่ได้รับจักสรรวัคซีนมาจํานวน 660 โดส และจํานวนผู้มาฉีดวัคซีนในวันนี้ จํานวน 418 ราย และในวันที่ 8 มิถุนายน อีกจํานวน 242 ราย รวมทั้งสิ้น 2 วัน 660 ราย เริ่มฉีดแล้วโดยมี นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่มาให้กําลังใจตรวจเยี่ยมประชาชนและผู้สูงอายุในวันนี้พร้อมด้วยหน่วยงานเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้สูงอายุเป็นต้น โดยผู้ที่เข้าฉีดวัคซีนจะต้องเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน เช่น การนอนพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มนํ้าให้มากๆก่อนจะฉีดวัคซีน พร้อมเข้าจะมีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ช่างนํ้าหนัก วัดความดัน สอบประวัติและสอบถ่ามเรื่องอื่นๆก่อนเข้าฉีดวัคซีน จะฉีดให้ได้เฉพาะผู้ที่จองในวันที่ 7-8 เท่านั้น ทุกคนได้นําเอกสาร คือ สําเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารหน้าหลังให้เรียบร้อยจํานวนคนละ 2 ใบ กันทุกคน หลังฉีดวัคซีนเสร็จนั่งพักสัก 30 นาทีก่อนกลับบ้าน ผลการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี ส่วนผู้ที่จองวัคซีนไว้ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงตำบลหมู่บ้าน ที่จะต้องฉีดวัคซีน คือ หมู่ 4-8-และหมู่ 9 ต.ไม้รูดทุกหมู่บ้านพร้อมด้วยตําบลหาดเล็กด้วย ซึ่งได้จองไว้นั้น ก็ได้เตรียมตัวพร้อมกันทุกคนแล้วในการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่วัดคลองใหญ่ที่ศาลาศิริวงษ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 แน่นอนแล้วโดยจะมีผู้นําชุมชนแต่ละตําบลให้การดูแลและนําพามาฉีดวัคซีนโควิด-19 /ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน

Related posts