ราชบุรี – สสจ.ราชบุรีเผยพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 7 มิ.ย.นี้

ราชบุรี – สสจ.ราชบุรีเผยพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 7 มิ.ย.นี้

 

สสจ.ราชบุรี เผยข้อมูลตัวเลขการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะจัดสรรฉีดให้กับประชาชน ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 นี้ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้แน่นอน

.

(6 มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ออกมาเผยว่า จังหวัดราชบุรีพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้แน่นอน ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร วัคซีน ล็อตแรก มี AstraZeneca 7,500 โดส และ Sinovac 4,080 โดส ในประซาชนอายุ 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว

.

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดราชบุรี ได้มีมติเห็นชอบในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ ประชาชนอายุ 60 ปี หรือประชาชน 7 กลุ่มโรค จองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมและช่องทางที่ทางจังหวัดกำหนด ได้แก่ รพ.ทุกแห่ง, รพ.สต., สสอ., .อสม., กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

.

แพทย์หญิงปาจรีย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่มาถึงราชบุรี ล็อตแรกมี AstraZeneca 7,500 โดสและ Sinovac 4,080 โดส ซึ่งจะฉี่ด ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป ให้กับ

กลุ่มประชาชนอายุ 60 ปี หรือประชาชน 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดราชบุรี จะพยายามขอวัคนมาฉีด ให้ได้ครอบคลุม 70% ของประซากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามหลัก

วิชาการ ฉะนั้น ขอให้ประชาชน ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่านแอฟฟลิเคชั่นหมอพร้อมและช่องทางที่ทางจังหวัด กำหนด ได้แก่ รพ.ทุกแห่ง , รพ.สต..สสอ..อสม.. กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน

.

การฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เขตอำเภอเมืองโดยโรงพยาบาลราชบุรี เปิดบริการ ณ โรงยิมเนเชี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปส่วนอำเภอ อื่นๆ โรงพยาบาลจะกำหนดสถานที่ตามความเหมาะสม

.

สำหรับที่โรงยิมเนเชี่ยมจังหวัดราชบุรี ทางโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ จัดเตรียมสถานที่ สำหรับบริการประชาชนในจุดต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนขั้นตอนการเข้ารับวัคชีน เริ่มตั้งแต่จุด

คัดกรอง จุดลงทะเบียน ซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน ให้ พักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม ดูแลผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ไว้พร้อมรับบริการทุกท่าน

จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อายุ 60ปี หรือประชาชน 7 กลุ่มโรค ที่จองฉีดวัคซีน ผ่านหมอพร้อมหรือจองผ่านโรงพยาบาล หรือ ผ่านช่องทางที่ทางจังหวัดกำหนด ท่านจะได้รับการโทรประสานจากโรงพยาบาลที่ท่านจองรับวัคน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่ท่นได้จองฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้า แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

ตาเป้ จ.ราชบรุี

 

Related posts