ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทานกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทานกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของพระราชทาน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 49 แห่ง
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 20.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงเข้าพระทัยและทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้า จากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่าง ๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้
โดย พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปั่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถุงกำลังใจพระราชทานและบัตรพระราชทานกำลังใจดังกล่าว
ทั้งนี้ พันเอก เดชภวิศวร์ อินทร์แหยม รองผู้อำนวยการกองยุทธโยธา กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้เชิญ ถุงกำลังใจพระราชทาน จำนวน 200 ถุง และเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
เป็นสรรพสิริมงคล และจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ภาพ/ข่าว ปชส. โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0908535645

Related posts