สิงห์บุรี​-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น


วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 16.15 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วย ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปาะบางในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10,000 ชิ้น เอาไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมอบผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี หรือ อพม. เพื่อเป็นตัวแทนมูลนิธิในการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ถึงมือผุ้เปาะบางในพื้นที่อีกทีหนึ่ง โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี พลตำรวจตรีวีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รอง กอร.มน.จังหวัดสิงห์บุรี ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกให้การต้อนรับ และหลังจากนั้นได้มาปลูกต้นมะกลํ่าต้นไม้ประจําจังหวัดสิงห์บุรีไว้เป็นที่ระลึกในจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

 

Related posts