ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเผย ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลปิ่นเกล้าฯ รับมอบที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเผย ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลปิ่นเกล้าฯ รับมอบที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เหยียบเท้า จำนวน 6 ชุด จาก นาวาเอก สถาพร วาจรัตน์ ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนายประเสริฐ พิพัฒนสมพร เป็นผู้แทนกลุ่มเพื่อนนักเรียน ม.6/1 (1987) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ณ ศูนย์สุขภาพคลองมอญ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทางหนึ่ง โดยการใช้เท้าเหยียบที่เครื่อง แทนการใช้มือสัมผัสกับที่กดโดยตรง โดยทางโรงพยาบาลฯ จะนำมาติดตั้งตามจุดต่างๆ สำหรับให้บริการแก่ กำลังพลที่ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์สุขภาพ อีกด้วย
ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts