อยุธยา – จัดประชุมเตรียมความพร้อมการกระจายฉีดวัคซีน ASTRAZENEGA และ Sinovac ที่ได้รับจัดสรร รอบแรก ในวันที่ 7-11 มิถุนายน นี้ แยกฉีดในโรงพยาบาลทั้ง 16 อำเภอ

อยุธยา – จัดประชุมเตรียมความพร้อมการกระจายฉีดวัคซีน ASTRAZENEGA และ Sinovac ที่ได้รับจัดสรร รอบแรก ในวันที่ 7-11 มิถุนายน นี้ แยกฉีดในโรงพยาบาลทั้ง 16 อำเภอ

วันที่ 5 มิถุนายน เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.สคร.4 คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยสถานการณ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 984 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อจากโรงงานเครื่องมือแพทย์ตรวจพบแล้ว 126 ราย จากพนักงานทั้งหมด 7,331 ราย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในสั่งปิดโรงงาน 7วัน จะครบในวันที่ 9 มิถุนายน และอยู่ระหว่างตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ได้ติดตามความพร้อมในการบริหารการจัดการกระจายฉีดวัคซีนโควิด รอบแรก ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 64 ซึ่งได้รับวัคซีน 2 ตัว คือ ASTRAZENEGA จำนวน 6,500 โดส ฉีด 6,500 คน และ Sinovac จำนวน 3,920 โดส ฉีด 1,960 คน ซึ่งจะฉีดให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ รวม 14,743 คน ทั้งนี้ จะกระจายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง โดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด จำนวน 3,409 คน
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด รอบแรก ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้อย่างแน่นอน จังหวัดฯ ได้รับวัคซีน ASTRAZENECA จำนวน 6,500 โด๊ส และวัคซีน Sinovac จำนวน 3,920 โดส ทั้งนี้ ส่วนกลางแนะนำว่าจะต้องกันไว้ฉีดเข็มที่ 2 จึงฉีดได้ 1,960 คน สำหรับแผนการบริหารกระจายวัคซีน ASTRAZENECA จะฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนกลุ่ม “หมอพร้อม” ก่อน จากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มผู้ลงทะเบียนกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูบ้านไว้ เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เป็นไปตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้ จึงให้ทุกอำเภอบริหารจัดการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายมารับการวัคซีนตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยวัคซีนจะมาทุกสัปดาห์ขอพี่น้องอย่าได้กังวล แต่อาจเคลื่อนเวลาเล็กน้อย ในวันที่ 7 มิถุนายน ทุกโรงพยาบาลอำเภอทั้ง 16 อำเภอพร้อมฉีดแน่นอน คณะกรรมการควบคุมโรคจะบริหารจัดให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ได้ฉีดทุกคนอย่างเต็มความสามารถ โดยได้เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

 

Related posts