พสกนิกรจังหวัดเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รักษาโรคติดเชื้อโควิด 19

พสกนิกรจังหวัดเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ เครื่อง Oxygen High Flow เครื่องมือสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รักษาโรคติดเชื้อโควิด 19


เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้(วันที่ 4 มิถุนายน 2564)นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ คณะแพทย์ พยาบาล ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ณ ห้องนพเก้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าว ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนไม่เพียงพอกับการรักษา โดยจะจัดตั้งไว้ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่อง ที่โรงพยาบาลชะอำ จำนวน 2 เครื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ที่ทรง พระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทรงช่วยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยพ้นภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนจากภัยโควิด 19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปจัดหาเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำมาซึ่งความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง อีกด้วย
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

Related posts