ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่ง “สารวัตรทุเรียน” ตรวจเข้มตาชั่ง-แอบอ้างชื่อทุเรียนภูเขาไฟ ลั่น! จับ-ปรับจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่ง “สารวัตรทุเรียน” ตรวจเข้มตาชั่ง-แอบอ้างชื่อทุเรียนภูเขาไฟ ลั่น! จับ-ปรับจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ สั่งการให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.วาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัด เขต 2-5 สุรินทร์ และคณะ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และชุดปฏิบัติการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือสารวัตรทุเรียน ลงพื้นที่ตรวจเข้ม ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัด ในการห้ามจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพและห้ามแอบอ้างใช้ชื่อ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” และประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ได้มีการตรวจมาตรฐานของตาชั่งให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่จำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟ จำนวน 8 ร้านค้า เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ยืนยันกรณีหากเกิดปัญหาของทุเรียนทางร้านค้า ยินดีที่จะรับเปลี่ยนคืนทุเรียนให้แก่ลูกค้า
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหา กรณีมีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุเรียน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อำเภอศรีรัตนะ โดยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ทางผู้ร้องได้นำทุเรียนที่แจ้งว่ามีปัญหามาคืนให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายยินดีที่จะคืนเงินให้ ผู้ร้อง ทั้ง 2 ราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกในขณะนี้.
บุญทัน ธุศรีวรรณ
ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts