เกษตรสตูล ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ พร้อมโอนเงินให้เกษตรกร

เกษตรสตูล ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ พร้อมโอนเงินให้เกษตรกร

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จังหวัดสตูลได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่
นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในส่วนจังหวัดสตูล มีแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แปลง คือแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด และแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลละงู อำเภอละงู งบประมาณรวม 2,998,650 บาท
โดยแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสวนปาล์ม เป็นการจัดซื้อ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสับย่อยละเอียดเอนกประสงค์ เครื่องพ่นแรงดันสูง เครื่องสับทางปาล์ม และเครื่องพ่นปุ๋ยสะพายหลัง ในส่วนแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลละงู ขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนมะพร้าว โดยการจัดซื้อ ท่อนพันธุ์ขมิ้น เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เครื่องสับเปลือกมะพร้าว ทะลายปาล์มหมัก เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องแยกขุยมะพร้าว และกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูป ได้แก่ สว่านแท่น เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ ตู้เชื่อม เครื่องเลื่อยจิกวอ มอเตอร์หินเจียร ทั้งนี้คาดว่าจะโอนเงินให้กับแปลงใหญ่ไม่เกินสัปดาห์หน้า และได้เน้นย้ำให้แปลงใหญ่นำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

 

Related posts