ฉะเชิงเทรา/// ทุกภาคส่วนระดมช่วยเหลือเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเหตุยอดโควิด-19พุ่งไม่หยุด

ฉะเชิงเทรา/// ทุกภาคส่วนระดมช่วยเหลือเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเหตุยอดโควิด-19พุ่งไม่หยุด


วันนี้ 4 มิ.ย.64 ที่เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ที่ปรึกษาส่วนตัวนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา คุณปาลาวดี เนื่องจำนงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ร่วมกับ ตัวแทนมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ 2,500 ขวด แอลกอฮอล์ขนาด 3 ลิตร อีกจำนวนหนึ่ง หน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่ เรือนจำกลางจัหวัดฉะเชิงเทรากรมราชทัณฑ์ โดยมี นพ.เกริกไกร เพียรระพีกลุ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ,นายเทวินทร์ วิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือจำกลางฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts