ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ตรวจเยี่ยม บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลของหน่วย

ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ตรวจเยี่ยม บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลของหน่วย

*****************************************************

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 1230 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย คุณอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ร่วมกับ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช เดินทางไปตรวจเยี่ยม บริการตรวจสุขภาพ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลของหน่วย จำนวน 4 ราย ณ บ้านพักกำลังพลนายสิบ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช

Related posts