ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

…………………………………….

เมื่อ 3 มิ.ย. 64, 1330 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 อีกทั้งสภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิต อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยได้จัดกำลังพลจำนวน 3 นาย บริจาคโลหิตจำนวน 1,200cc ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts