📣ประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

📣ประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

👴👵กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนใน “ระบบหมอพร้อม” วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

📜ตรวจสอบรายชื่อและลำดับคิวได้ที่ http://61.7.167.193/vaccine/ (กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

 

📌ขอให้ท่านที่มี ลำดับคิวที่ 1-500 มาฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1

 

📅ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.

 

💳โดยยื่นบัตรประชาชนที่ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

📝สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. แว่นสายตา

3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

4. ปากกา เพื่อลดการสัมผัส

5. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน วัคซีนโควิด รพร.สระแก้ว โทร 092-2567102

(ในวันและเวลาราชการ 08.00-15.00 น.)

ติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/PR.SCPH

ภาพ//ข่าว//น้องฝน//ฝ่ายประชาสัมพันธิ์โรงบาล //จัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว รายงาน

 

 

 

Related posts