โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

วันนี้ (4 มิ.ย.64) ที่ตลาดนัดสีเขียว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้และแจกไข่ไก่ฟรี เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกโดยควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ประชาขนมาร่วมงานในโครงการดังกล่าวจำนวนมาก

 

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

Related posts