สามโรงพยาบาลหลักของสมุทรปราการ รับมอบเครื่องให้อ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูงพระราชทาน

สามโรงพยาบาลหลักของสมุทรปราการ รับมอบเครื่องให้อ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูงพระราชทาน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดพิธีรับมอบเครื่อง high flow พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง high flow จำนวน 12 เครื่อง จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 6 เครื่อง โรงพยาบาลบางพลี จำนวน 4 เครื่อง และ โรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน 2 เครื่อง

      โดยมีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายแพทย์อนุวัตร ดิเรกสุนทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเข้ารับมอบเครื่องมือพระราชทานในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยอย่างหาที่สุดมิได้

 

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ  ***

Related posts