นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี” 

นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำคณะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จากนั้นได้ร่วมกับคณะสงฆ์ นำโดย พระครูสุจิตร โพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ และผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรม “ มีแล้วแบ่งปัน” โดยได้ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน สิ่งอุปโภค-บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเงินที่ได้มอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 6,000 บาท และได้รับการบริจาคจาก พระครูสุจิตร โพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อีกจำนวน 20,870 บาท เพื่อมอบสมทบทุนสร้างบ้านตามโครงการ “เฮือนดีๆ 238 ปี ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.โดด ต.หนองม้า ต.ผือใหญ่ ต.เสียว และต.อีเซ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม เว้นระยะห่าง สวมแมสก์ ล้างมือด้วยเจลแอลหอฮอล์ และวัดไข้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของ ศบค.และประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด.

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts