กฟผ. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับเกษตรกร จ.สิงห์บุรี เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

กฟผ. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับเกษตรกร จ.สิงห์บุรี เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
และ นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) พร้อมผู้บริหารฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.ชูเกียรติ รอดวงษ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์สำนักงานไทรน้อย เป็นตัวแทน กฟผ. มอบเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง โดยมี ดร.สุรสาล ผาสุข ตัวแทนชาวนาเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาในพื้นที่ ต.ชีน้ำร้าย ต.ทองเอน ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และ ต.ตาคลี ต.สร้อยทอง ต.พรหมนิมิต จ.นครสวรรค์ ที่ประสบปัญหาจากฝนทิ้งช่วงและน้ำต้นทุนมีน้อย ทำให้ข้าวในนาตาย โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 242,000 ไร่

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายสายันต์ ปานซัง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และนายชัยชนะ แผ้วพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง (อขส.)ที่สนับสนุนรถและอุปกรณ์ในการขนย้ายเพื่อนำไปติดตั้งที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Related posts