ทต.เกล็ดแก้ว ร่วม ศฝ.สอ.รฝ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทต.เกล็ดแก้ว ร่วม ศฝ.สอ.รฝ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันนี้ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมนายทศพล ดอกไม้เพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับ นาวาเอก สามารถ ศรีม่วง ผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.ศฝ.สอ.รฝ.) กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สวนรวมใจ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 

Related posts