สระแก้วพบผู้ป่วยในจังหวัด 4 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 40 ราย

สระแก้วพบผู้ป่วยในจังหวัด 4 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 40 ราย


*****จังหวัดสระแก้ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 4 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและตรวจพบเชื้อ มีประวัติติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันทั้งตลาดปลาในตลาดโรงเกลือและเจ้าของร้านผัก พบคนไทยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วติดเชื้อ 40 ราย วันนี้เสียชีวิตอีก 1 ราย (รายที่ 5 ของจังหวัดสระแก้ว) ชายไทย 63 ปี ขายปลาในตลาดเจ๊ไก่ (ตลาดโรงเกลือ) ไปล้างไตโรงพยาบาลแล้วเป็นไข้ ตรวจพบ COVID-19 ขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี จนกระทั่งเสียชีวิต
*****นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 4 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา 40 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 44 ราย มาจากการระบบการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงที่เดินทางข้ามแดนที่ด่านพรมแดนคลองลึกและกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในศูนย์กักกันโรค เป็นเพศชาย 16 ราย หญิง 28 ราย อายุระหว่าง 15 – 74 ปี มีอาการผิดปกติ 24 ราย อาการปกติ 20 ราย โดยเป็นผู้ป่วยตรวจพบเชื้อที่ราชอาณาจักรกัมพูชาและส่งตัวมาเพื่อรักษาต่อ จำนวน 8 ราย ชาวไทยเดินทางข้ามจากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านด่านคลองลึก จำนวน 31 ราย ชาวไทยเดินทางข้ามจากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ จำนวน 1 ราย อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว 2 รายและอำเภออรัญประเทศ 2 ราย วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นรายที่ 5 ของจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 63 ปี อาชีพค้าขายปลาอยู่ที่ตลาดดาราพร(ตลาดเจ๊ไก่) ตลาดโรงเกลือ ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-2 มิถุนายน 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสม 499 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 417 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 327 ราย รักษาหายแล้ว 585 ราย
*****นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 4 รายวันนี้ ทั้งหมดติดเชื้อมาจากผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่และเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง อำเภออรัญประเทศ 2 ราย เป็นชาวกัมพูชาทั้งหมด รายแรกชาย อายุ 15 ปี อาชีพรับจ้างร้านขายบะหมี่อยู่ในตลาดโรงเกลือ แล้วไปตรวจหาเชื้อที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ คาดว่าติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อในตลาดโรงเกลือ อีกรายเป็นหญิง อายุ 22 ปี เป็นลูกจ้างร้านขายปลาในตลาดดาราพร ตลาดโรงเกลือ เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวอยู่ใน LQ หลังเจ้าของร้านและลูกจ้างอีกคนติดเชื้อมาก่อนหน้านี้
*****อำเภอเมืองสระแก้ว 2 ราย รายแรกเป็นชาย 38 ปี ลูกของคนรับจ้างทำสวนปลูกผัก ข้าวโพด ให้เจ้าของร้านขายผักในตลาดตระกูลสุข (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 693) แล้วติดเชื้อมาทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถูกกักตัวใน LQ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 คาดว่าติดมาจากแม่ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า อีกรายเป็นหญิง 74 ปี มีประวัติไปร่วมงานบุญและทานอาหารร่วมกับสามีภรรยาเจ้าของร้านขายผักในตลาดตระกูลสุข (ผู้ป่วยยืนยันทั้งคู่) ถูกกักตัวใน LQ และตรวจพบเชื้อในเวลาต่อมา
*****สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตรายที่ 5 ของจังหวัดสระแก้วในวันนี้ เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 63 ปี น้ำหนัก 98 กิโลกรัม อาชีพค้าขายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ภูมิลำเนาจังหวัดสิงห์บุรี ประวัติมีโรคเบาหวาน และมีประวัติเข้ารับการล้างไตเป็นประจำที่โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ก่อนที่ผู้ป่วยเตรียมตัวเข้ารับการล้างไต มีอาการไข้แพทย์จึงได้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลตรวจพบเชื้อในเวลาต่อมา จากนั้นได้ถูกส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยมีความประสงค์จะเดินทางไปรับการรักษาโรค COVID-19 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทีมแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่จนกระทั่งผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 02.20 น. คณะแพทย์และพยาบาลได้วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 ประกอบกับะผู้ป่วยรายนี้สูงอายุและมีโรคประจำตัว
***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ /ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์

Related posts