อยุธยา – ตรวจเยี่ยมด้านระบบขนส่งรถรับ-ส่งนักเรียน ควบคู่ตรวจหาเชื้อโควิดในคนขับ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 14 มิถุนายน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

อยุธยา – ตรวจเยี่ยมด้านระบบขนส่งรถรับ-ส่งนักเรียน ควบคู่ตรวจหาเชื้อโควิดในคนขับ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 14 มิถุนายน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

วันที่ 3 มิถุนายน 64 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจความพร้อมรถรับ-ส่งนักเรียน ควบคู่กับการตรวจหาเชื้อโควิดคนขับรถนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งเป้าไว้ที่ 300 คัน และจำนวนผู้ตรวจเชิงรุก จำนวน 600 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่จาก รพ.การุณเวช มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดในครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เวลาเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ตรวจความพร้อมรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ของโรงเรียน ที่มายื่นขออนุญาตใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียน โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจรถที่บริเวณลานจอด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รับ-ส่งนักเรียนควบคู่กันด้วย โดยมาตรการสำคัญที่เน้นย้ำกับผู้ขับขี่รถยนต์รับ-ส่งนักเรียน คือ ต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือไว้ประจำรถ ให้ผู้โดยสารใช้ก่อนขึ้นรถ จัดที่นั่งไม่ให้แออัดจนเกินไป มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และงดรับประทานอาหารบนรถตลอดเส้นทาง

Cr.ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts