ตำรวจ สภ เบตง ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ตำรวจ สภ เบตง ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ยะลา – สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ได้ผลดีเกินคาด หลังมีผู้สมัครใจเข้าร่วมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 ที่โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต หมู่ที่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง เปิดเผยว่า จากที่ตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แรงงานจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเบตง ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน “บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน”ขจัดยาเสพติดแบบครบวงจร

พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการตามโครงการ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชนเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของการบำบัด โดยจะใช้คณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางการบำบัดและช่วยให้เกิดความยั่งยืน 

ซึ่งทาง พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 และผู้บังคับบัญชา ได้มอบนโยบายว่า หลังจากที่เราสร้างความยั่งยืนแล้วเราก็ต้องสร้างงานให้กับผู้เสพหรือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ผ่านกระบวนการของโครงการนี้ เราก็จะจัดหางานให้กับผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มีงานทำ เพื่อความยั่งยืนตลอดไป เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

ปื๊ด เบตง

 

 

Related posts