วราวุธ” นำคณะลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี มอบระบบปรับปรุงน้ำบาดาลสู่น้ำบริโภคให้กับชาวท่ายาง

วราวุธ” นำคณะลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี มอบระบบปรับปรุงน้ำบาดาลสู่น้ำบริโภคให้กับชาวท่ายาง

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาพื้นที่อำเภอท่ายาง เพื่อส่งมอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบ Reverse Osmosis อัตราการผลิต500ลิตร/ชั่วโมง ที่บริเวณจุดติดตั้ง ภายในสนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดย มี นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ เพชรบุรี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการสนับสนุนจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรีเขต 2 ดำเนินการประสานของบประมาณในการก่อสร้างโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระยะที่2 ปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้เล็งเห็นสภาพพื้นที่ สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งอยู่ หมู่ที่7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ทันที ดังนั้นที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้วิธิการใช้อุปกรณ์ต่างๆและแนะนำวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่ายางได้ใช้บริโภค

ดังนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ เดินทาง มาเพื่อส่งมอบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ด้วยอัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง ให้กลับ เทศบาลตำบลท่ายางได้ดูแล และเปิดให้บริการกับประชาชน ทั่วไปเพื่อใช้บริโภค นอกจากนั้นน้ำบาดาลดังกล่าวยังได้ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคภายในสนามกีฬาอีกด้วย นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วม ปลูกต้นไม้ เพื่อความร่มรื่น และร่มเงา ภายใน สนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลตำบลท่ายาง อีกด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขั้นตอนการทำงานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ด้วยระบบReverse Osmosis ด้วยอัตราการผลิต500ลิตร/ชั่วโมง เป็นวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งวิธีอื่นไม่สามารถทำได้ โดยการทำงานของระบบแบ่งได้3ส่วน ประกอบด้วย 1.ระบบกรองขั้นต้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนเข้าเครื่องกรอง 2.เครื่องกรองRO เป็นส่วนผลิตน้ำดื่ม สามารถกรองสิ่งเจือปนที่มากับน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ดันน้ำผ่านเมมเบรน ซึ่งน้ำกรองจากส่วนนี้จะถูกเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำใส เพื่อใช้ในระบบบรรจุต่อไป

3.ระบบบรรจุน้ำดื่ม พร้อมเครื่องสูบน้ำใส เครื่องกรองละเอียด เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต สำหรับบรรจุน้ำในภาชนะ โดยแบ่งได้2ส่วน คือ ชุดบรรจุน้ำขวด 20 หัวจ่าย และชุดบรรจุน้ำถัง20ลิตร2หัวจ่าย

Related posts