คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ศูนย์ข่าวภาคกลาง จังหวัดลพบุรี 030664 คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรีจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุก

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายสินาธร โอ๋เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเสาธงทอง พระอารามหลวงชั้นตรี อำเภอเมืองลพบุรี จากนั้นได้ทำพิธีมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 รวมทั้งได้มอบอาหารปรุงสุกที่ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีนำโดยพระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดทำขึ้น ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ซึ่งทางสมเด็จพระสังฆราช ฯ ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยมีคณะจิตอาสาพระราชทานและ อสม.มาร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมารับถุงยังชีพ และอาหารปรุงสุกกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการช่วยเหลือลดภาระในเรื่องรายจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ทุกคน

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts