กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.ช.ร.

********************************

เมื่อ 3 มิ.ย. 64 เวลา 0900 น. พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้จัดกำลังพล พอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งอยู่ในการควบคุมพื้นที่จากสาเหตุแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการ จว.ช.ร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งได้รับจากผลกระทบจากแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมีสิ่งอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเหล่าพัฒนา จำนวน 350 ชุด พร้อมกันนี้ทางคณะได้เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน จำนวน 4 คน ดังนี้

1.นายคำมูล ปินตาแจ่ม บ้านเลขที่ 20 ม.14 ต.บ้านดู่ อายุ 67 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการเห็น

2. นางแก้ว เต๋จ๊ะ บ้านเลขที่ 46 ม.14 ต.บ้านดู่ เป็นคน อายุ 89 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการมองเห็น

3. แม่อุ้ยแก้ว หงส์คำ บ้านเลขที่ 197 หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อายุ 85 ปี สัญชาติพม่า ผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว

4.นางประกาย กิริยา บ้านเลขที่ 129 หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อายุ 67 ปี ผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว

 

Related posts