ผู้นำท้องถิ่นนำ จิตอาสาชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก ทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนให้สวยงาม

ผู้นำท้องถิ่นนำ จิตอาสาชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก ทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนให้สวยงาม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อเวลา10.00น.วันที่3มิถุนายน2564 นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก หมู่4 ต.หนองขาม รวม15คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่ปกคลุมบริเวณริมถนนสองข้างทางในพื้นที่ถนนสายเขาชี-ยางเอน ในชุมชนเขาชี ซึ่งการทำกิจกรรม เนื่องจากมองว่าเส้นทางคับแคบเพราะหญ้าและกิ่งไม้ปกคลุม รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่ามองสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยังเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ภาคประชาชน และสร้างความสามัคคีปรองดอง พบปะพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3มิถุนายน ของทุกปี

 

Related posts