ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโนนคูณขอเชิญชวนไปลงทะเบียนและร่วมฉีดวัคซีป้องกันโรคไวรัสโควิด-19   

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโนนคูณขอเชิญชวนไปลงทะเบียนและร่วมฉีดวัคซีป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนคูณ ข้าราชการ ตำรวจภูธร และประชาชน รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 โดย นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ นำแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนคูณ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

 

นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ กล่าวว่า อำเภอโนนคูณ มีพื้นที่ 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 40,000 คนเศษ ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามคำสั่งของ ศบค.และคำสั่งของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็น ล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ และมีการวัดไข้อย่างจริงจัง เพื่อสังเกตอาการ ประกอบกับการบริหารจัดการบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอสม. จะมีการตั้งด่านชุมชน โดยมีการตรวจเข้มจัดทำประวัติข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วันเวลาที่เดินทางเข้ามา และข้อมูลการวัดไข้ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งประชาชนชาวอำเภอโนนคูณ ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ซึ่งขณะนี้ อำเภอโนนคูณ มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้ลงทะเบียนร่วมฉีดวัคซีป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้วประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอโนนคูณ ได้ไปลงทะเบียนและร่วมฉีดวัคซีป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้ครบกันทุกคน เพื่อให้ชาวอำเภอโนนคูณ ปลอดภัยเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ต่อไป

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts