ศรีสะเกษ !! อำเภอยางชุมน้อยบูรณาการโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร 

ศรีสะเกษ !! อำเภอยางชุมน้อยบูรณาการโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านค้อ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผกก.สภ.ยางชุมน้อย และนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย นำหัวหน้าส่วงราชการอำเภอยางชุมน้อย ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.จาก หมู่ที่ 11, 3 และหมู่ที่ 9 ในเขตตำบลคอนกาม ร่วมให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ ทั้งนี้เป็นการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา ผกก.สภ.ยางชุมน้อย กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ สภ.ยางชุมน้อย ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล/ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ มุ่งเน้นค้นหาผู้เสพทุกคนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts