มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองฯร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมปัจจัยช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร บุคลากรทางการแพทย์

มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองฯร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมปัจจัยช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ดร.วิรัช ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ มจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ กล่าวว่า มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะสงฆ์อำเภอหล่มสัก เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ร.๙) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม, ดร. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งพระเดชพระคุณ พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นผู้มอบวัสดุเครื่องใช้ให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ตามบัญชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรที่มีความพร้อม ดำเนินการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละส่วนงาน หรือให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

สำหรับมาตรการในการป้องกันการโรคติดเชื้อโรโคโรน่า 2019 จะมีทีม อสม.มาอำนวยความสะดวกในการตรวจวัดอุณหภูมิ และนำเจลล้างมือมาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ล้างมือ พร้อมทั้งรักษาระยะห่างตามมาตรการอย่างเข้มข้น

ศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.

 

Related posts