โฆษกกองทัพเรือ เน้นวิธีการสื่อสาร และการ ปชส.หน่วยเชิงรุกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตา ปชช.

โฆษกกองทัพเรือ เน้นวิธีการสื่อสาร
และการ ปชส.หน่วยเชิงรุกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตา ปชช.


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมผู้สมัครทำหน้าที่ โฆษก ทร. ในระดับต่างๆ พื้นที่สัตหีบ โดยเนื้อหาการประชุม มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจถึงการทำงานของสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ วิธีการสื่อสาร และรวมถึงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตาประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts