ศรีสะเกษคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาจัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning)บริเวณหน้าด่านพรมแดนช่องสะงำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

ศรีสะเกษคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาจัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning)บริเวณหน้าด่านพรมแดนช่องสะงำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้าจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ถึงแม้มีการสั่งปิดจุดผ่านแดน จากสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง เชื้อโตวิด 19 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564เป็นต้นมานั้น แต่จุดผ่านแดนดังกล่าวคงเป็นจุดผ่อนปรนด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อด้านสิทธิมนุษยชน ยังคงให้มาการเข้าออกนำสินค้าแลกเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆ จากกการที่มีการปิดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ในบริเวณพื้นที่ถนน พื้นที่อาคารของเจ้าหน้าที่ ขาดการทำนุบำรุงการรักษาความสะอาดให้เจริญหูเจริญตา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จุดผ่านแดนทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา ตระหนักถึงความสำคัญ การรักษาความสะอาด พื้นที่จุดผ่านแดน การฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประจำช่องทางผ่านแดนช่องสะงำ (Incedent Commander : IC) จึงสั่งการทีม พตท. ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตามแนวชายแดน โดยมีการสั่งการมอบหมายให้นายสรศิริ จันดีบุตร ปลัดปกครองหัวหน้าความฝ่ายความมั่นคง(หน.กคม.)และสมาชิก อส.ภูสิงห์ที่ 19 บูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านช่องสะงำ
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดติดต่อระหว่างประเทศ,จนท.ด่านศุลกากรช่องสะงำ,จนท.ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดศรีสะเกษ,จนท.ด่านกักกันสัตว์ จจงหวัดศรีสะเกษ จนท.อบต.ไพรพัฒนา,จนท.หน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา จนท.ทหาร ฉก.3 กกล.สุรนารี และประชาชนจิตอาสา ประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)บริเวณหน้าด่านพรมแดนช่องสะงำ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าเพื่อนบ้าน นับเป๊นการสานสัมพันธภาพที่ดีอย่างแนบแน่นอีกด้วย
อนึ่งในการเจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ และมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย D M H T T A อย่างเข้มงวด…….///////////…..
ประโยชน์ อุดมเดช /ข่าวภาพ/ศรีสะเกษ

Related posts