แม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

แม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 เมื่อเวลา 10.00น.ของวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี กราบบังคมทูลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี ณ อ่างเก็บน้ำแม่สะกึด บ้านม่อนตะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว จำนวน 4 ชนิดได้แก่ ปลากระแห 500,000 ตัว ปลาตะเพียนทาอง 500,000 ตัว ปลาโพง 500,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 500,000 ตัว

 โดย นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันนี้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชี 3. เพื่อให้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยสัตว์ 4.เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติคุณ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ข้อมูล สนง.ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts