ทหารปืนใหญ่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จังหวัดลพบุรี 020664 ทหารปืนใหญ่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำกำลังพล ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ที่ สโมสรศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี ทวนชัย นัดนะรา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้ง นำข้าราชการ กำลังพล จากหน่วยขึ้นตรง ตลอดจนคณะสมาคมแม่บ้านศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกันขับร้องบทเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ ลงนามถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พระองค์ทรงพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งพระราชทานน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก นอกจากนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังได้พระราชทาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ มาใช้ในการสนับสนุนการจ้างงาน พร้อมกับการให้ความรู้ ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ในการบริโภคต่อตนเองและครัวเรือน รวมถึงชุมชนอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts