ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ได้นำผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ปลา มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ได้นำผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ปลา มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19


เมื่อ 2 มิ.ย.64 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช (มทบ.37) จังหวัดเชียงราย จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วย ผักปลอดภัย ให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่ายเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ทหารพันธุ์ดี

Related posts