“แรมโบ้” ยินดี WHO อนุมัติการใช้วัคซีนซิโนแวค ต้านไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน

“แรมโบ้” ยินดี WHO อนุมัติการใช้วัคซีนซิโนแวค ต้านไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว พร้อม แจง รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในการจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนฟรี อย่างเพียงพอ ยืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย

 

 

2 มิถุนายน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้อนุมัติการใช้วัคซีนซิโนแวค ต้านไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ่งจะเป็นการยืนยันได้อีกว่าวัคซีนซิโนแวคนี้มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน และวัคซีนนี้ยังใช้อยู่ในหลายประเทศ ทั่วโลก โดยฉีดให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า 430 ล้านโดส

 

 

และจนถึงขณะนี้ อย. ได้อนุมัติวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา และซิโนฟาร์ม ให้ใช้ในประเทศไทยได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีวัคซีนบารัค สปุ๊กนิค-วี และไฟเซอร์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการประสานงานและยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีในเร็ววัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย อย่างครอบคลุมที่สุด

 

 

นายเสกสกลกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับคนไทย ซึ่งการจัดหามีความยากง่าย ในการติดตามข่าวสารประกอบการพิจารณา ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน ก่อนที่จะตัดสินใจ และเจรจาซื้อขาย-มัดจำ โดยตั้งแต่สถานการณ์โควิดเริ่มเกิดในโลก และในบ้านเราช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลก็เรียนรู้ในทันทีว่าโรคระบาดต้องหยุดยั้งด้วยวัคซีน จึงเริ่มศึกษาทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางทั้งจัดหา สนับสนุนการวิจัยในประเทศ รวมทั้งร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัคซีนและโรคระบาดของประเทศมารวมกัน เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ดีที่สุด

 

 

ขณะที่การซื้อขายวัคซีนโควิดยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ประเทศผู้ผลิตไม่อนุญาตให้ส่งออกเพราะต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอก่อน และบางยี่ห้อก็ติดข้อจำกัดของกลุ่มประเทศที่ร่วมลงทุนวิจัยกันตั้งแต่แรก จึงต้องกันโควต้าไว้ฉีดเองก่อน และการที่จะร่วมลงทุน ร่วมวิจัยจะต้องลงขัน เอาเงินมามัดจำ

 

 

นายเสกสกล ยังยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมถึงต้องติดตามผลการฉีดวัคซีนทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และปรับแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสม ปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงการฉีดวัคซีนนั้นต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตแต่ละรายและแพทย์ว่าคนช่วงอายุใดเหมาะกับการฉีดวัคซีนชนิดใด รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวัคซีนกำหนดด้วย

 

 

ส่วนวัคซีนทางเลือกคือวัคซีนโควิดที่รัฐบาลอนุมัติให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัช นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด ที่หลากหลายมากขึ้น แต่วัคซีนที่เข้ามาต้องผ่านการพิจารณาจาก อย.รับรอง มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยล่าสุด อย.อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว

 

 

“จะเห็นได้ว่านายกฯ และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมขอฝ่ายค้านเลิกโจมตีนายกฯ และรัฐบาล ในการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งตั้งแต่มิถุนายนนี้มีวัคซีนทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว และมั่นใจว่าจะเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลได้วางเอาไว้อย่างแน่นอน

Related posts