ทหารหาญลาดตระเวนคุมเข้มชายแดนไทย – เมียนมา

ทหารหาญลาดตระเวนคุมเข้มชายแดนไทย – เมียนมา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. พันเอกสุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สั่งการให้ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงฯ จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ เขตติดต่อไทย-เมียนมา ในทุกพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติ เป็นการเข้มงวดแนวชายแดน เพื่อป้องกัน/สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ( COVID – 2019 ) สกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม, ยาเสพติด, สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ และรวมการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าโค กระบือ ตามแนวชายแดน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)” ในโค และกระบือ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เป็นภารกิจป้องกันชายแดนไทย – เมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากรู้เบาะแสการประทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สามารถแจ้งให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โทร 053 – 613190 ตลอด 24 ชม. ( ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ )

 เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.-ข้อมูลจาก ฉก.ร.7

 

Related posts