จันทบุรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมอบสิ่งของแก่ร.พ.พระปกเกล้ารวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19   

จันทบุรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมอบสิ่งของแก่ร.พ.พระปกเกล้ารวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

 

วันนี้ 2 มิถุนายน 2564 ที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการบรรจุใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น นำส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย บรรเทาทุกข์ และบรรเทาความเดือดร้อน

โดยมี นางสาวศศิธร ศรีประดิษย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ..

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

Related posts