กองเรือยุทธการร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” รวมพลังสามัคคี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤต COVID-19 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

กองเรือยุทธการร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” รวมพลังสามัคคี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤต COVID-19 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี


วันนี้ (1 มิ.ย.64) พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64 ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมมอบสิ่งของให้กับประชาชนในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กองเรือยุทธการอยู่ในอำเภอสัตหีบ ซึ่งมีประชาชนชาวสัตหีบเดือดร้อนเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในการดำรงชีพ ดังนั้นกองเรือยุทธการ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ จึงได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ โดยได้นำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มาปฏิบัติ และได้มอบตู้ใส่ของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับหรับประชาชนที่มีกำลังได้ส่งผ่านสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนให้สามารถรับความช่วยเหลือตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสช่วยดูแล แสดงความเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้จะดำเนินการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลาย เพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts