สระแก้ว-นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดทำทีมบริหารพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระปิยะมหาราชและทำบุญถวายเพลพระเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าทำงาน

สระแก้ว-นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดทำทีมบริหารพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระปิยะมหาราชและทำบุญถวายเพลพระเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าทำงาน


****เมื่อเวลา08.30 น.ของวันที่ 1 มิถุยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดพร้อมด้วยนายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดและทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและสักการะพระปิยะมหาราชและทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดและปฏิบัติงานวันแรก โดยมีประชาชนตำบลคลองหาด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย เสริมมงคลก่อนทำงานในวันแรก
*****นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด กล่าวขอบคุณชาวตำบลคลองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตน ในวันนี้ทำพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการทำบุญเลี้ยงเพลพระ 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าทำงานก็จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้จะเน้นการช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด19และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบก็จะเป็นปากท้องของประชาชนเป็นหลักดังกล่าว
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts