จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และวางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้ง 22 จุด ประมาณวันละ 30,000 ราย

จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และวางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้ง 22 จุด ประมาณวันละ 30,000 ราย


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบสิ่งของเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19 โดยมี นพ.อัครเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นำแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับมอบ และมีนายบุญประสงศ์ นวลสาย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงส์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในครั้งนี้ โดยมีสิ่งของประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น/กล่อง จำนวน 100กล่อง ชุด PPE จำนวน 30 ชุด แอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 1,000 ml จำนวน 50 แกลลอน น้ำดื่มแบบขวด จำนวน 100 แพ็ก และนมถั่วเหลือง จำนวน 2 ลัง ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้นำไปปฏิบัติงานในเฝ้าระวังและป้องเชื้อโรคโควิด -19 ต่อไป
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันป้องเชื้อโรคโควิด -19 มี 2 ระบบ คือระบบหมอพร้อม มีจำนวนประมาณ 180,000 คน และศรีสะกษ พร้อม ขณะนี้ ทั้ง 2 ระบบ จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ 340,000 คน โดยได้รับความจากเอกชนด้วย นอกจากนี้ยังมี อสม.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้ลงให้แก่ประชาชน ในส่วนที่ 2 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน จำนวน 22 แห่ง อำเภอละ 1 แห่ง ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใช้เกาะกลางน้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หากได้วัคซีนมาจำนวนมาก ก็จะเปิดที่สถานที่ของเอกชนด้วย โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้ง 22 จุด ประมาณวันละ 30,000 ราย คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบทุกคนทั้งจังหวัดศรีสะเกษได้ประมาณ 3-4 วัน ส่วนการเตรียมความพร้อมนั้น จังหวัดศรีสะเกษจะซักซ้อมเตรียมความพร้อมทุกอย่างในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งเมื่อวัคซีนเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ก็จะสามารถเดินการได้ทันที

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts