อยุธยา – อบจ. ร่วมกับ อปท.จังหวัดอยุธยา เตรียมงบ 400 ล้านบาท จองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวอยุธยา

อยุธยา – อบจ. ร่วมกับ อปท.จังหวัดอยุธยา เตรียมงบ 400 ล้านบาท จองวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชาวอยุธยา

วันที่ 1 มิถุนายน 64 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนเทศบาล ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือวางแนวทางในการจองวัคซีนชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยตั้งเป้าการจองวัคซีน จำนวน 400,000 โด๊ส มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำมาฉีดให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ปรึกษาหารือกับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงการเตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้แล้ว ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจัดซื้อจะกระจายวัคซีนไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนทุกอำเภอ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดซื้อตู้แช่วัคซีน เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 16 อำเภอด้วย
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยว มีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกด้าน ซึ่งเล็งเห็นว่าหากมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็ว จะเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน จึงได้เชิญองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน แต่ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ในการให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาวัคซีนเองได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนโดยเร็วด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts